Rysk mediemanipulation ett allt större hot mot Sverige – ledarredaktionen har träffat Peter Hultqvist (S), dt.se

Rysk aktivitet för att vilseleda och skapa splittring i samhället ökar.* Utmaningen för det öppna demokratiska samhället att hantera informationskriget kommer att kvarstå länge. * Sverige är bara i början att rusta upp det psykologiska förvaret och har lång väg att gå…

– I rysk militärdoktrin ser man informationsarenan för det som man betecknar som krigföring. Det ger det en väldigt speciell dimension, säger Peter Hultqvist (S).

Påverkansoperationer har funnits länge i rysk tradition. Mycket går ut på att splittra, försvaga, förvirra, skapa tvekan och undergräva förtroendet hos befolkningen mot regeringen. I Sverige blev det först uppmärksammat för en bredare allmänhet i samband med Rysslands olagliga annektering av Krim…

I samband med debatten om värdlandsavtalet med Nato gick försvarsministern till hårt angrepp mot det han kallade lögn och förbannad dikt. Debatten innehåll påståenden som ”nu kommer kärnvapen till din kommun”. I sak handlar det om ett administrativt avtal som underlättar övningar samt att ta emot eller ge hjälp i kristid, efter beslut av Sveriges regering. Läs intervjun