Rygge – en av Nordens viktigste flystasjoner, nationen.no

Ingjerd Schou, utenriks – og forsvarskomiteen, Høyre

Med Sveriges snarlige inntreden i Nato er Rygge, flystasjon i mitt eget hjemfylke Østfold, i ferd med å bli en av Nordens viktigste flystasjoner.

Med Sverige i Nato vil strekningen fra Oslo til Göteborg bli et sammenhengende mottaksområde for Nato-styrker i fred, krise og krig. Styrker som kan forsvare Norge, men kanskje i enda større grad styrker som har sitt hovedoppdrag i Sør-Sverige, Østersjøen, Gotland og Baltikum.

Rygge flystasjon, med tilknytning til Østlandet og nærhet til Sverige, blir avgjørende for å sikre alliert mottak i hele regionen og understøtte Natos kollektive forsvar i hele det søndre Skandinavia og Baltikum. Dette blir viktigere enn før også for norske styrker, og betyr økt militær tilstedeværelse på Rygge både nasjonalt og innen Nato.

Derfor er også amerikanske investeringer på Rygge viktige både for Norges sikkerhet og den kollektive sikkerheten i hele regionen. Läs artikel