Russlands arktiske toppdiplomat: – Vi ser fortsatt på Arktisk råd som et viktig forum, highnorthnews.com

– Vi ser fortsatt på Arktisk råd som et viktig forum for samarbeid i Arktis. Samtidig er vi vitne til en svekkelse av rollen til arktiske multilaterale samarbeidsformater, inkludert Arktisk råd, skriver Nikolaj Korchunov, Russlands arktiske ambassadør og leder for det russiske formannskap i rådet, i en e-post til High North News.

Korchunov utdyper ikke hva han mener med svekkelse av formater for multilateralt arktisk samarbeid, men denne betraktningen knytter seg nok til at samarbeidsaktiviteter med Russland er suspendert.

For tida knytter det seg spenning til om det vil bli en smidig overføring av formannskapet i Arktisk råd fra Russland til Norge 11. mai, noe norske diplomater står på for å få til. Läs artikel