Arktisk råd på kanten av stupet – og hvorfor vi må gjøre vårt ytterste for at rådet skal overleve, highnorthnews.com

Svein Vigeland Rottem, seniorforsker Fridtjof Nansens institutt

[…] Arktisk råd er et produkt av slutten på den kalde krigen. Da Gorbatsjov holdt sin berømte tale i Murmansk i oktober 1987, var det nettopp muligheten for samarbeid i Arktis som ble trukket fram. Alle de arktiske statene har felles utfordringer og felles interesse av å finne løsninger.

I skrivende stund er det politisk umulig å samarbeide. I løpet av sommeren 2022 startet rett nok arbeidet i Arktisk råd så smått opp igjen i prosjekter hvor Russland ikke deltok. Det kan kanskje framstå som naivt å tro at det arktiske samarbeidet med Russland igjen kan komme på fote, men hva er alternativet?

Klima- og miljøutfordringene i Arktis vil ikke forsvinne og kan kun løses gjennom internasjonalt samarbeid. Russland utgjør halve Arktis og før invasjonen av Ukraina så vi en økende klimabevissthet blant russiske beslutningstakere. Dette raknet også 24. februar. Døren må likevel holdes på gløtt for at Russland igjen kan delta når det er politisk og moralsk mulig. Läs artikel