Russland trente på invasjon av Svalbard, aldrimer.no

Russiske flåte- og landstyrker trente i september på en storstilt invasjon av Svalbard. Den simulerte invasjonen av norsk territorium var det viktigste øvingsmomentet i den nordlige delen av storøvelsen «Zapad 2017».

Det opplyser seks forskjellige forsvarskilder til Aldrimer.no. Alle kildene har tilgang til nasjonale og dels også NATO-rapporter som beskriver det russiske øvingsmønsteret i nord.

Anslaget mot Svalbard skal ha startet med simulerte angrep med russiske bombefly. Da norske F-16 kampfly var begynt å gå tomme for drivstoff og rettet kursen tilbake mot fastlandet for å refuele, kom en ny bølge av russiske bombefly. Da hadde Norge ikke lenger noen luftkapasiteter å sette inn. I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter dermed ikke kunnet forsvare Svalbard mot lynangrepet som Russland denne gangen bare simulerte…

Tidlig i september skrev en finsk forsvarsanalytiker at det var en reell fare for at landgangskapasiteten som var mobilisert av Russland kunne ha Svalbard som mulig siktemål. 5. september spurte derfor Aldrimer.no om Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) var bekymret for om den russiske øvingsvirksomheten i nord kunne representere en utfordring for Norge hva gjaldt sikkerhet.

— Vi ser ingen militær trussel fra Russland mot Norge. Det er en situasjonsforståelse vi har hatt lenge og som vi fortsatt har. At det er store troppeforflytninger og forøvelser i forkant av Zapad 2017 er på samme måte som tilfellet har vært også for andre storøvelser tidligere, svarte pressetalsmann ved FOH, major Brynjar Stordal. Läs artikel