Hans Blix om värnplikt i RJ:s årsbok 2016/2017 ”Krig/fred”, rj.se

Hans Blix påpekar att om värnplikten baserar sig på hela samhället kan den vara fredsfrämjande. Värnplikten bidrog därför till ett engagemang för fred eftersom alla i samhället riskerade att drabbas av krig, förklarar han. Det är ett sätt att se på jämlikhetens betydelse. – I en yrkesarmé tar folk värvning och får betalt och då protesterar få mot krig, jämfört med värnpliktsarmén som leder till ett engagemang mot krig och för fred. Irakkriget 2003 hade knappast ägt rum om USA:s armé byggt på värnpliktiga, säger han. (sid 246). Läs årsboken