Russland tar i bruk ny base på Frans Josefs land, highnorthnews.com

Den nye flystripen på Nagurskoje på Frans Josefs land er tatt i bruk av det russiske forsvaret, ifølge trusselvurderingen FOKUS 2021.

Nagurskoje er Russlands nordligste og vestligste arktiske flybase. Flystripen har fast dekke, og kan ta imot store militærfly. Fra basen vil kampfly kunne gjennomføre luftoperasjoner over store deler av Arktis og Barentshavet.

Norske og russiske myndigheter anklager hverandre for å bidra til økt spenning i nordområdene.

– Russiske myndigheter øker takten i utbyggingen av militære baser i nord. Det brukes store ressurser på å utvikle nye, avanserte våpensystemer, sier etterretningssjef Nils Andreas Stensønes.

– Vi ser at stormaktsrivaliseringen fortsetter med uforminsket styrke. Det merker vi også i våre nærområder. Russland er en dimensjonerende faktor for norsk sikkerhet. Det sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i sin innledning på pressekonferansen når E-tjenestens trusselvurdering for 2021 ble presentert. Läs artikel