Russland og USA rasler med sablene i nord, abcnyheter.no

[…] USA er også bekymret for russernes utvikling av nye og avanserte våpensystemer, som testes ut i nord.

Noe av det som bekymrer dem mest, og som omtales som russernes nye supervåpen, er den atomdrevne Poseidon 2M39 -torpedoen.

Russland utvikler også en ny ubåttype for å frakte den anslagsvis 20 meter lange torpedoen, og Belgorod -ubåten skal etter planen være klar til sjøsetting i september. […]

Russland fastholder at de har fredelige hensikter i Arktis, men viser også til det de omtaler som USAs og Natos styrkeoppbygging i nord.

USA har stasjonert B-1 Lancer bombefly og rundt 200 soldater på Ørland i Trøndelag og har også nylig gjennomført operasjoner øst i Barentshavet. En atomdrevet amerikansk Seawolf-ubåt dukket senest i august opp utenfor Tromsø, noe som ifølge forsvarseksperter ble sett på som et klart signal til Moskva ettersom det da var fem år siden forrige gang den amerikanske marinen la ut et foto av en slik ubåt i overflatestilling.

Amerikanerne er også i ferd med å ruste opp Globus-radaranlegget i Vardø, bare 50 kilometer fra grensa til Russland, og de har personell stasjonert der. Läs artikel