”Russland er åpne om at de ønsker å svekke Nato”, forsvaretsforum.no

– Vi frykter ikke at russiske stridsvogner skal rulle inn i Nato-land, sier avtroppende Nato-ambassadør Knut Hauge. Han har tidligere vært ambassadør i Russland.

– Ingen Nato-land gjør det. Men når det gjelder hybrid krigføring og cyberangrep så har Russland vist at de har vilje til å gjennomføre og angripe. Russland er også åpne om at de ønsker å svekke Nato. De vil tilbake til en ordning i internasjonal politikk hvor det er stormaktene som bestemmer.

Hauge er på kontoret i Brussel. Han er regjeringens mann i Nato-hovedkvarteret. Ved siden av ham sitter viseadmiral Ketil Olsen, sjef for den norske militærmisjonen i Brussel […]

Hauge og Olsen snakker om nærområdeinitiativet. At Nato vender hjem fra Afghanistan og satser på kollektivt forsvar og transatlantiske forbindelser. Mål: Å finne rett balanse uten å drive ny rustningskamp. Men selv om Nato er opptatt av mange andre ting også – som migrasjonskrise, terrorhåndtering, cyberangrep og EU – så handler mye om forholdet til Russland. Det beskrives som dårligere enn på mange år […]

Olsen: Jeg tror naboforholdet Norge har med Russland, er sunt å bringe inn i alliansen. Sitter du i Italia eller Hellas, er du opptatt av andre ting enn russiske trusler. Vi har samarbeidet med Russland på flere områder. Det gjør vi fortsatt, selv om vi har dempet samarbeidet noe etter 2014. Men innenfor søk- og redning og i Barentshavet har vi et avklart forhold. Norge viser at det er mulig å lage kjøreregler som fungerer […]

– Nato tilbyr ikke kampkraft i Afghanistan, sier dere. Samtidig er det vel riktig å si at Nato-landet USA trapper opp i nettopp Afghanistan?

Olsen: At Nato gjennom Resolute Support Mission (RS) ikke tilbyr kampkraft, innebærer at Nato ikke stiller kampavdelinger for å kjempe sammen med afghanske sikkerhetsstyrker. Vi trener, veileder og gir råd. Amerikansk opptrapping må ses i sammenheng med manglende bemanning og materiell fra de andre medlemslandene. Sjefen for oppdraget, general John Nicholson sa i november 2017 at oppfyllingen av styrkebehovet var på bare 80 prosent. Så tar USA ansvar og fyller langt på vei opp manglene gjennom å tilføre eget personell og materiell. Nato ser ikke på dette som opptrapping, men at man blir bedre i stand til å lykkes med oppdraget. Så er det slik at USA også bidrar i Operation Freedom’s Sentinel. Det er bilateral støtte til afghanske myndigheter.   Läs artikel