Rörligt bataljonsartilleri överlämnat, forsvarsmakten.se

Idag har FMV lämnat över de första fyra Stridsfordon 90-vagnarna med granatkastarfunktion till Försvarsmakten. FMV och industrin fortsätter arbetet med produktion och leverans av ytterligare 36 vagnar.

Det var mycket pompa och ståt vid pansarregementet i Skövde när FMV lämnade över de fyra första exemplaren av Granatkastarpansarbandvagn 90 (Grkpbv90) till Försvarsmakten. Och visst finns det anledning att fira tyckte arméchefen generalmajor Karl L E Engelbrektson. – Förmågan till Arméns förband ökar kraftigt med införandet av Granatkastarbandvagn 90. – Jag är också glad att vi kan visa att det går att leverera snabbt om resurserna finns. I det här fallet politisk vilja, ÖB:s prioriteringar och personell kompetens hos Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och industrin. Det sammanfört på rekordtid ser vi exempel på här i dag. Enklare, smidigare och snabbare, det var omdömen som Grkpbv90 fick från de instruktörer som utbildades på systemet tidigt i våras. Trots att besättningen då var tämligen oerfaren kunde man gruppera på mindre än fem minuter, vilket är dubbelt så snabbt som man grupperar med granatkastare som dras med bil eller bandvagn. Med tränad besättning grupperar man på under två minuter. Läs pressmeddelande