Robert Mood: Naivt om USA, twitter

Naive Norge snakker om vennskapsbånd. Dette er utenriks- og sikkerhetspolitikk basert på US nasjonale interesser. Et tydelig signal; Her dominerer vi, slik ser vår makt ut og vi bruker den hvis du prøver deg.

Naivt fordi vi har bygget ned eget forsvar til et marginalt nivå og forsømmer beredskapen til og med når krig truer. Naivt fordi vi tror vi er USAs bestevenn. Det er nok mange foran oss på den listen og uansett så styres USAs politikk av interesser, ikke vennskap.

Anm: Robert Mood er en norsk tidligere hæroffiser med generalløytnants grad og i 2017-2020 president i Norges Røde Kors. Mood hadde en lang karriere i Forsvaret fram til han gikk av med pensjon i 2016, da som sjef for den norske militærmisjonen ved NATO i Brüssel. ( Store norske leksikon)