Riksrevisionen granskar arbetet med att stärka arméstridskrafternas förmåga, riksrevisionen.se

Det svenska försvaret genomgår just nu ett omfattande förändringsarbete, bland annat för att öka krigsförbandens stridsförmåga. Efter signaler om att arbetet inte går som planerat granskar Riksrevisionen hur regeringen och Försvarsmakten arbetar med utvecklingen av arméstridskrafternas operativa förmåga. […]

– Arméstridskrafternas operativa förmåga är central för Sveriges försvar. Nu granskar vi hur regeringen och Försvarsmakten arbetar för att leva upp till riksdagens beslut, säger riksrevisor Helena Lindberg. […]

Riksdagen godkände att det militära försvarets mål bland annat skulle vara att förebygga och hantera konflikter och krig samt att skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning. Om det krävs ska Sverige även kunna försvara sig mot incidenter och väpnade angrepp. Beslutet innebar också att ett antal arméförband skulle skapas. Arméstridskrafterna bedöms ännu inte ha utvecklats så som riksdagen beslutade. Läs pressmeddelande