Republikens presidents uttalande med anledning av situationen i Syrien, president.fi

De senaste dagarnas nyheter från Syrien är igen skakande. Tiotals oskyldiga i östra Ghouta har fallit offer för attacker som med stor sannolikhet har utförts med kemiska vapen. Finland fördömer användningen av kemiska vapen i alla lägen.

Det långvariga kriget i Syrien har orsakat ett enormt mänskligt lidande. Utvecklingen under de senaste dagarna utgör ett allvarligt hot också mot den internationella freden. Det är viktigt att parterna med det snaraste grundligt reder ut veckoslutets händelser. En förhandlingslösning är den enda vägen till bestående fred och stabilitet. Läs uttalande