Republikens president Sauli Niinistös tal vid mottagningen för Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförenings fest i Stockholm den 13 mars , presidentti.fi

…Idag är relationerna mellan våra länder kanske närmare än vad de varit på länge. Ett tecken på detta är våra utmärkta relationer till så väl kungahuset som regeringen. Den inofficiella aspekten bör heller inte glömmas. Personligen värderar jag också högt informellt tankeutbyte och detta har jag velat hålla levande.

I Finlands bilaterala samarbete har Sverige en plats för sig. På säkerhetspolitikens numera mycket blåsiga vatten har vårt täta och mångsidiga bilaterala samarbete ett klart mål: att stärka säkerheten i vår del av Europa.

Till detta även internationellt sett betydande mål är det lätt för oss alla – även utanför Finland och Sverige – att förbinda sig. Vår uppgift är att säkerställa att man strävar efter att nå detta mål, inte bara med vackra ord, utan också, genom gärningar. Läs talet