Rekordmånga kvinnliga frivilliga fullgjorde sin militärtjänst – över 1 000 återvände hem, puolustusvoimat.fi

För första gången översteg antalet utbildade kvinnliga volontärer tusen utbildade kvinnor per år. Under 2022 skrevs totalt 1 040 kvinnor ut från försvarsmakten och gränsbevakningen.

År 2022 startade 1211 kvinnor tjänsten, vilket också var det högsta antalet i historien.  Antalet kvinnor som överförts till reservatet har ökat sedan 2009. Mer än 12 000 (12 262) kvinnor har utbildats i reserven senast den 31 december 2022, i siffran ingår kvinnor utbildade inom både försvarsmakten och gränsbevakningen.

Intresset för att utföra frivillig värnplikt växer. Frivilliga kvinnor brukar söka till de mest krävande tjänstetjänsterna, 2022 tjänade 72 % av de utskrivna kvinnorna 347 dagars tjänstgöring, säger överste Kari Pietiläinen, utbildningschef vid generalstaben. Läs pressmeddelande