Sovjetunionen bildades för hundra år sedan – men höll i knappt 70 år, svenska.yle.fi

Maria von Kraemer, journalist YLE

Den 30 december 1922 proklamerade Vladimir Lenin upprättandet av Unionen av socialistiska sovjetrepubliker – som alltså i dessa dagar skulle ha fyllt hundra år om den hade överlevt. Sovjetunionen upplöstes dock i december 1991.

– Under den reformperiod och öppenhet som kallades för perestrojka och glasnost fattades flera avgörande beslut för framtiden i Sovjetunionen, säger Markku Kangaspuro som är chef för Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet. Han säger också att många forskare är eniga om att Sovjetunionens sönderfall kunde ha undvikits.

Under perestrojkan på 1980-talet då Michail Gorbatjov kom till makten fanns det olika åsikter om hur Sovjetunionen skulle utvecklas.

Man kan spekulera i hur Sovjetunionen kunde ha sett ut om det hade fortsatt att existera som ett jätteland. Det kunde ha utformats till en förbundsstat i likhet med systemet i Tyskland. Ett annat alternativ kunde ha varit ett Kinaliknande land. De här alternativen diskuterades, enligt Kangaspuro. Läs artikel