Rekordbudsjett, men store HV-kutt, aldrimer.no

Forsvarsbudsjettet for 2018 er rekordstort. Men både Hæren og Heimevernet må tåle betydelige kutt. – En stor nedtur, sier Senterpartiet. Norges offisersforbund sier det fremdeles er «store utfordringer».

Idag la regjeringen fram sitt forslag til forsvarsbudsjett for 2018. Den totale rammen er på 55 milliarder kroner, en økning på om lag tre milliarder. Trenden de siste årene er klart oppadgående. Så sent som i 2010 var forsvarsbudsjettet på bare 35 milliarder.

Hovedtrekkene er at spesielt Luftforsvaret og etterretningstjenesten styrkes. Også Sjøforsvaret får mer penger. Heimevernet må derimot ta et stort budsjettkutt, og Hæren svekkes noe og mister kjøpekraft…

Flere av våpengrenene får imidlertid kuttet sine budsjett. Hardest går det ut over Heimevernet (HV), som må tåle et massivt kutt på 9,9%. Totalt sett kuttes budsjettet med 136,6 millioner hvorav 80 dreier seg om Sjøheimevernet (som er i ferd med å legges ned). Forsvarsdepartementet omtaler dette som en «videreføring». Den oppfatningen deles ikke av Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

– Det er en stor nedtur å lese budsjettet, spesielt knyttet til Hæren og HV, sier Navarsete til Aldrimer.no. Läs artikel