Regeringen vill skicka ny svensk specialstyrka till Mali, regeringen.se

Regeringen har beslutat om att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om ett svenskt deltagande i den franskledda specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali.[…]

– Sveriges deltagande främjar säkerheten i Mali och Sahelregionen. Det underlättar i sin tur för utvecklingsinsatser i Mali som behövs för att på sikt nå en hållbar och fredlig utveckling i landet. Beslutet fattas också för att bidra till kampen mot internationell terrorism och ytterst göra även Sverige tryggare och säkrare, säger utrikesminister Ann Linde.

Task Force Takuba ska inkluderas i den redan pågående franskledda insatsen Barkhane. Det svenska bidraget planeras bestå av en helikopterburen snabbinsatsstyrka om högst 150 personer. Läs pressmeddelande

Se även kommentar till Sveriges militära deltagande i Mali.