Regeringen vill ha mer makt – begär att få kringgå riksdagen under coronakrisen, svt.se

Regeringen vill med anledning av coronakrisen få makt att fatta beslut kopplade till pandemin utan att behöva gå via riksdagen. De har sökt stöd hos oppositionen för att få igenom en lagrådsremiss – men mött på motstånd från Moderaterna.

I en promemoria från Socialdepartementet till oppositionen, som SVT har tagit del av, beskrivs ett utkast till en lagrådsremiss. Den innehåller förslag om att ge regeringen tillfällig befogenhet att meddela vissa föreskrifter för att stävja spridningen av covid-19 – utan att behöva vända sig till riksdagen.

I promemorian står det att regeringen föreslås få rätt att ta snabba beslut om att bland annat införa tillfälliga begränsningar för folksamlingar, stänga köpcentrum, nattklubbar och restauranger och att införa restriktioner för transportsektorn. Läs artikel