Regeringen Löfven står och faller nu med försvarspolitiken, cornucopia.cornubot.se

Omdaningen av det säkerhetspolitiska läget sedan 2013 är nu så stort att statsminister Stefan Löfven väljer att göra försvarspolitiken till en fråga om regeringen. Om riksdagen fäller försvarsminister Hultqvist avgår Stefan Löfven, samtidigt som han nu utlovat en höjd försvarsbudget. Från alliansens särintresse har nu försvarspolitiken gått till regeringsfråga…

Om riksdagen avsätter Peter Hultqvist så faller dagens löfte om höjda anslag till försvarsbudgeten och så även hela regeringen. Löfven sträckte här ut en hand till oppositionen, men sade samtidigt att han kommer avgå och upplösa regeringen om Hultqvist avsätts. Försvarspolitiken har gått från alliansens särintresse till en regeringsfråga. Det är tydligt från Löfven att en regering utan Hultqvist som försvarsminister inte är Löfvens regering. Kort sagt, han avgår som statsminister och regeringen upplöses alltså om Hultqvist röstas bort av riksdagen.
Detta förtydligades också med formuleringen att ”det blir då riksdagens ansvar”. Kort sagt att riksdagen får utse en ny statsminister och med det ny regering, som får ta ansvar för sista året fram till valet 2018. Alliansen kommer inte hinna uträtta något, utan tvärt om falla ytterligare i opinionen om de går in i regeringsställning ett år innan valet…
 Nu återstår att se om småaktighet gäller från alliansen och SD, eller om de anser att försvarspolitiken är viktig. Tydligt är att om dessa partier fäller Hultqvist så går de för försvarsvänner bort som valalternativ i valet 2018. Läs artikel