Regeringen beslutar om svenskt deltagande i EU-insats i Centralafrikanska republiken, regeringen.se

Regeringen beslutade den 14 december om att ge Försvarsmakten tillåtelse att med 15 personer delta i EU:s utbildningsinsats i Centralafrikanska republiken. Uppdraget ska stödja den nationella armén och bidra till EU:s övergripande strategi och till reformen av säkerhetssektorn i landet.

EU-insatsen förväntas uppgå totalt till 170 personer och lanserades den 16 juli 2016. Försvarsmakten får placera upp till 15 officerare, utbildningspersonal samt stödresurser i utbildningsinsatsen fram till och med den 31 december 2017. Läs pressmeddelande