Redaktionen för alliansfriheten.se

Anders Björnsson slutar som medlem i redaktionen för alliansfriheten.se
den 1 juli.

Anders som har varit med från starten av sajten kommer även i fortsättningen att medverka med egna inlägg men deltar inte i det löpande redaktionsarbetet.

Rolf Andersson , Lars-Gunnar Liljestrand

Utgivare av alliansfriheten.se