Recension av ”Försvaret främst”, Christer Olsson i BTJ

Lektören Christer Olsson talar om  ”Försvaret främst” som ”Denna genomarbetade och välskrivna diskussionsbok som inte kräver förkunskaper vänder sig till en bred
samhällsintresserad allmänhet. De utmärkta historiska
bakgrundsbeskrivningarna och omvärldsanalyserna gör att den också kan
användas på universitetsnivå.” Från recension i BTJ-häftet nr 5, 2016

Försvaret främst , en antologi om hur Sverige kan och bör försvara sig, redaktör Anders Björnsson

Medverkande: Rolf Andersson, Carl Björeman, Anders Björnsson, Per Blomquist, Arvid Cronenberg, Gunnar Fredriksson, Hans M. Gabrielsson, Lotta Gröning, Sven Hirdman, Peter Hultqvist, Gustav Hägglund, Gunnar Lassinantti, Lars-Gunnar Liljestrand, Bengt Loenbom, Lennart Palm, Thage G Peterson, Jan Wickbom, Ulf Wickbom och Kent Zetterberg.

4mbforsvaretframst_omslag

Det senaste kvartsseklet har det svenska försvaret förändrats i grunden. Det har ställts om från inva­sionsförsvar till insatser i andra länder där militär konfrontation pågår. Försvarsmakten skulle bestå av expeditionskårer med yrkessoldater. Den allmänna värnplikten försvann liksom tron på att vårt territori­um kunde hållas. Räddningen antogs komma utifrån, inte från landets egna styrkor. Resultatet har blivit att grunden för landets försvarskraft och för vårt natio­nella oberoende har eroderats.

 

 

Denna försvars- och säkerhetspolitik har lidit bankrutt. Det är en aktuell och akut uppgift att åter­skapa ett försvar av hela landet, med deltagande av hela folket. Det kräver nytänkande, men utan att gamla lärdomar ges upp. I denna antologi utpekas en färdriktning – av politiker, historiker, militärer, pu­blicister, diplomater, jurister, alla sakkunniga på sina områden. Med boken Försvaret främst lämnas ett vik­tigt bidrag till hur detta arbete bör bedrivas.

BESTÄLLNINGAR

Boken (280 sidor) kan beställas genom att skriva till
order@celanders.se
eller ringa till
0702-454506      150 kr plus porto