Recension av ”Försvaret främst”, Christer Olsson i BTJ (Bibliotekstjänst)

Lektören Christer Olsson talar om  ”Försvaret främst” som ”Denna genomarbetade och välskrivna diskussionsbok som inte kräver förkunskaper vänder sig till en bred samhällsintresserad allmänhet. De utmärkta historiska bakgrundsbeskrivningarna och omvärldsanalyserna gör att den också kan användas på universitetsnivå.” Från recension i BTJ-häftet nr 5, 2016