Psykologiska operationer, forsvarsmakten.se

Psyopsförbandets uppgift är att arbeta och kommunicera i informationsmiljön. Förbandet ska påverka beteenden och attityder hos människor för att nå politiska och militära mål, men även upptäcka vilseledande information och påverkansförsök från andra aktörer och motverka dessa.

Vid ett angrepp mot Sverige är Psyops en viktig förmåga, främst när det gäller att motverka propaganda och försvaga angriparens vilja till strid.

Psyopsförbandets främsta uppdrag är att genomföra psykologiska operationer. En psykologisk operation börjar med analys av informationsmiljön och målgrupperna, för att förbandet sedan tar fram budskap och produkter och sprida dessa. De produkter som tas fram kan vara allt från event, möten och samtal, till radiosändningar och tryckta produkter som affischer och flygblad.

Psyopsförbandet har även som uppgift att stödja Försvarsmakten och andra myndigheter med beslutsunderlag.

Personalen vid Psyopsförbandet utgörs av officerare, soldater och civilanställda med varierande bakgrund. Blandningen av många olika kompetenser är Psyopsförbandets signum. Läs  artikel