Propagandakrigföring, kommentar till krönika i Norrköpings Tidningar

Vi publicerar här en ledarkommentar i en svensk dagstidning som genom sitt exempel visar hur lätt det är att med ideologiska medel köpa svenska opinionsbildare. Skribenten, Mattias Olsson, åberopar sig på en Nato-rapport, det vill säga en renodlad partsinlaga, för att ”fastställa” att Sverige är utsatt för ett kärnvapenhot från Ryssland. Argumentationen, återgiven även i andra media, har ingen som helst beviskraft. Men de som repeterar Nato-propagandan kan säkert vänta sig belöningar om de vinner framgång.

Det skrivs och talas mycket om den ryska desinformationen, riktad västerut. Ja, den förekommer i stora doser, och på denna sajt har vi aldrig betraktat de ryska propagandakanalerna som några tillförlitliga nyhetsförmedlare. Motsidans publikorienterade offensiver bör uppfattas på samma sätt. Bismarck, den tyske järnkanslern, fällde en gång yttrandet: ”Det ljugs aldrig så mycket som före ett val, under ett krig och efter en jakt.” Detta ska beaktas när svenska media nu okritiskt förmedlar partiska signaler i vad som måste uppfattas som ett propagandakrig mellan stormakter, till vilka vårt land bör eftersträva goda relationer – inte bara till det ena.

Frånvaron av psykologisk beredskap i vårt land är sannerligen besvärande.

Man kan i detta sammanhang också hänvisa till Anders Perssons artikel om svensk propagandakrigföring.

Krönika i NT: Spiken i kistan på Nato-motståndet, Mattias Olsson