Professor om samarbeid med USA om hypersoniske missiler: Bidrar til å senke terskelen for atomkrig, nrk.no

SVs leder Audun Lysbakken frykter at Norge bidrar til å øke spenningen mellom USA og Russland.

Arbeidet har vært et tosidig samarbeid mellom det amerikanske og norske forsvarsdepartementet, som har pågått i all hemmelighet i fem år.

På norsk side har våpenprodusenten Nammo og Forsvarets Forskningstinstitutt deltatt. Den amerikanske parten har vært Naval Air Warfare Center Division i China Lake. Målet har vært å utvikle et våpen kalt THOR-ER med en topphastighet seks ganger lydens hastighet. Nammo er i følge selskapet et av få i Nato-land som er i stand til å utvikle, teste og produsere avanserte rakettmotorer for militære formål.

– Spesielt innen ramjetmotorer av denne typen er vi blant de ledende i den vestlige verden, sier konsernsjef Morten Brandtzæg. […]

Professor Tormod Heier, som er oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole, mener at samarbeidet bidrar til å senke terskelen for bruk av konvensjonelle og kjernefysiske våpen.

– Når hastigheten og rekkevidde av de hypersoniske missilene øker, blant annet ved hjelp av norsk teknologi, så reduseres samtidig den strategiske varslingstiden for så vel Russland som for USA. Dermed senkes også terskelen for å gjennomføre forkjøpsangrep eller andre forebyggende tiltak på begge sider, sier Heier. Läs artikel