President Sauli Niinistös om Ålands demilitarisering och neutralisering, Mariehamn den 20 oktober 2021, presidentti.fi

För exakt hundra år sedan samlades företrädare för Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Lettland, Polen, Sverige och Förenade kungariket i Paris för att underteckna Åland-konventionen.

Med tiden har Ålandskonventionen bara fortsatt att växa i betydelse. Den har blivit en viktig hörnsten i den åländska självstyrelsen och säkerheten och stabiliteten på Åland.

Jag vill framföra mina varmaste gratulationer till vår värd, Ålands lagting, till att ha organiserat detta evenemang. Seminariet och dess framstående gäster är ett tecken på den höga internationella aktning som både Åland och konventionen åtnjuter.

Enligt ingressen till Ålandskonventionen undertecknades den ”i syfte att garantera att dessa öar aldrig ska komma att utgöra någon fara ur militär synpunkt”. Läs anförandet