President Sauli Niinistö vid befordringen av kadetter den 25 augusti 2017, president.fi

…I utvecklingen av Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet måste vi kontinuerligt följa med vad som sker både i den interna och i den externa säkerhetsmiljön. Vi måste ständigt stå i beredskap att handla på det sätt som situationen kräver…

Den allmänna värnplikten utgör basen för vårt försvarssystem. En bas som vilar på en stark och stabil grund. Många av er nyutexaminerade officerare kommer till en början att arbeta med uppgifter som hänför sig till just beväringsutbildningen. Kunniga och motiverade grupper skapas genom rätt ledarskap, sakligt bemötande och professionell utbildning.

Enligt de förfrågningar som gjorts bland de senast hemförlovade beväringarna har vi lyckats bra i denna uppgift. Uppskattningen av och förtroendet för utbildarna och deras kompetens är på hög nivå. Genom era egna handlingar stärker ni ytterligare den finländska försvarsviljan och den allmänna värnplikten. Läs talet