President Niinistö: ”Vi behöver en stark Europeisk union för att få den europeiska rösten hörd i världen”, president.fi

Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier anlände till Finland måndagen den 17 september 2018 för ett tre dagar långt statsbesök tillsammans med sin maka fru Elke Büdenbender. Värdar för besöket är republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio. […]

Under den gemensamma presskonferensen efter diskussionerna förde presidenterna särskilt fram sitt samtal om säkerheten i Europa.

”Jag är väldigt glad över att man nu allt oftare diskuterar hur Europa skulle kunna bära större ansvar för sin egen säkerhet”, konstaterade president Niinistö. Han fortsatte med att poängtera hur viktigt det är att EU-länderna äntligen sinsemellan har börjat tala om vad skyldigheten att ge ömsesidigt bistånd enligt Lissabonfördraget innebär: ”Vi har talat om artikel 42.7 i Lissabonfördraget. Själv har jag säkert fört den på tal redan i tio års tid. Det är mycket bra att vi nu, i enlighet med innebörden i fördraget, kan föra en diskussion om den mellan regeringar, alltså bilateralt.”Läs pressmeddelande