President Niinistö träffade Sveriges statsminister, presidentti.fi

Republikens president Sauli Niinistö träffade Sveriges statsminister Stefan Löfven i Stockholm lördagen den 30 april…

Under mötet diskuterades också den Natoutredning som nyligen offentliggjorts i Finland. President Niinistö kommenterade den färska utredningen i en intervju med Yle strax efter mötet med statsminister Löfven.

”Jag anser att utredningen är ganska bra. När man läser den mot bakgrund av tidigare redogörelser och uppdateringar får man nog en rätt bra bild av var Finland befinner sig just nu.”  I rapporten öppnar man enligt presidenten upp ”rätt många” frågor och omständigheter kring ett medlemskap eller icke-medlemskap i Nato.

Enligt president Niinistö fattar Finland och Sverige självständiga beslut om medlemskap, i det fall att de vill och har behov av att fatta beslut i frågan. Frågan om en samordnad medlemskapsprocess kommenterade presidenten på teoretisk nivå. ”Något sådant kan naturligtvis endast genomföras om folkopinionen i vartdera landet lutar åt det hållet. Så går det till i demokratier, enligt min uppfattning.”Läs pressmeddelande