President Niinistö ställer upp för omval – vill ha stöd av valmansförening, svenska.yle.fi

President Sauli Niinistö vill fortsätta som president men ställer inte upp i valet 2018 som Samlingspartiets kandidat. Istället vill han ha en valmansförening bakom sig. För att kunna ställa upp en kandidat i presidentvalet behöver en valmansförening samla minst 20 000 namnunderskrifter. Presidenten säger att han vill se hur brett stödet för honom är bland finländarna. Om man inte lyckas samla in tillräckligt många namnunderskrifter, kommer Niinistö inte att ställa upp i valet.

– Om man inte får ihop en valmansförening, vad har jag då i valet att skaffa, säger presidenten.

Presidenten uttalade sig på en presskonferens på Talludden i dag…

För det första har presidentens inflytande i partipolitiken minskat i takt med att presidentens inrikespolitiska inflytande har minskat. Partipolitiken spelar helt enkelt en allt mindre roll i presidentens jobb. För det andra verkar Niinistö tycka att Finlands utrikespolitik kan samla en bredare front bakom sig. Den utrikespolitiska situationen har enligt honom förändrats och läget i världen har blivit allt svårare att förutse. Trots att det i Finland finns olika utrikespolitiska åsikter, har företrädarna för de olika åsikterna stått eniga då frågan om vad vi ska göra nu uppstår, säger Niinistö.

Presidenten ser alltså att Finlands utrikespolitik kan sammanföra människor från olika partier. Läs artikel