President Niinistö besökte Ryssland: Nuläget kräver åtminstone ett minimum av ömsesidigt förtroende, presidentti.fi

Republikens president Sauli Niinistö gjorde ett arbetsbesök i Ryssland och träffade Rysslands president Vladimir Putin fredagen den 29 oktober 2021 i Moskva.

De officiella samtalen fördes på eftermiddagen i Kreml. Presidenterna diskuterade bland annat coronavirusläget, bilaterala frågor om exempelvis handel och skogssamarbete, arktiska frågor och andra internationella ärenden samt Helsingforsandan.

”På drygt tre timmar hann vi behandla många frågor”, sade president Niinistö vid ett videomöte för finländska medier efter diskussionerna.

President Niinistö berättade att presidenterna under samtalet hade konstaterat att handeln mellan Finland och Ryssland har ökat. När det gäller skogssamarbetet diskuterades till exempel skogarnas betydelse som kolsänka och skogsvård. ”Det här är en fråga som vi säkert återkommer till. Det innebär till exempel ett intensifierat samarbete vid skogsbränder och spridning av finländsk kompetens inom skogsvården.” President Niinistö berättade också att han tagit upp frågor kring virkesimporten till Finland. Läs pressmeddelande