Politisk enighet: Många fler ska göra värnplikt, dn.se

[…] Behovet av fler värnpliktiga blir akut när Försvarsberedningen den 14 maj kommer att föreslå att försvaret för första gången sedan 1970-talet ska bli större, vilket DN rapporterat om. Armén kan då växa från dagens numerär på 15.000 till 30.000 soldater och officerare år 2025. […]

Beredningen leds av Björn von Sydow (S). Han nämner att en statlig utredning 2016 föreslog att 8.000 soldater utbildas från år 2022. Men som ordförande vill han inte nu låsa sig vid en siffra:

– Då Försvarsberedningen inte förhandlat färdigt om krigsorganisationens innehåll och storlek är det för tidigt att uttala sig om de exakta utbildningsbehoven, svarar Björn von Sydow. […]

Även Anders Schröder från det andra regeringspartiet, Miljöpartiet, säger att organisationen ska utökas, men hur mycket vill han återkomma till. Det gäller också Vänstern. Men redan nu vill fem politiska partier utbilda minst 8.000 soldater kring 2025. Jämfört med de 3.500 som utbildas i år blir är det mer än en fördubbling. […]

Även om värnplikten återinförts så är det ingen allmän värnplikt som under det kalla kriget när nästan alla pojkar gjorde ”lumpen”. Istället är det numera ett litet antal pojkar och flickor som väljs ut.  Vid den här tiden på året får de som fyller 18 år – cirka 95 000 pojkar och flickor födda 2001 – uppmaning att fylla i ett så kallat mönstringsunderlag. Det sänds ut av Rekryteringsmyndigheten och omfattar 21 sidor. Frågor ställs om hälsa, fysik, skoltid, socialt liv, personlighet och inställning till att göra värnplikt. Läs artikel