Politiker oense om Patriot ska kopplas till Natoländer, dn.se

USA:s erbjudande att Sveriges nyinköpta luftvärnssystem Patriot kan kopplas ihop med grannländerna i Nato väcker politiska reaktioner. De borgerliga anser att det vore ett naturligt steg, Sverigedemokraterna säger nej medan förvarsminister Peter Hultqvist (S) hänvisar till sekretess. […]

Sverigedemokraterna var emot hela anskaffningen av Patriot och SD:s försvarspolitiker Roger Richthoff slår bakut:

– Jag säger blankt nej. Vi har inte fått någon information eller analys av konsekvenserna. Vem ska styra det här, är det Natoländerna som ska avgöra när vi ska använda våra system?  Blir det en stormaktskonflikt riskerar vi automatiskt komma med i kriget. Det här nånting som regeringen håller på och kucklar med själv, säger Roger Richthoff.

Försvarsminister Peter Hultqvist förklarar för DN:

– Köpet av Patriot var ett jätteviktigt och strategiskt beslut. Nu sker utbildning och leveranser enligt tidplanen och vi är mycket nöjda. Patriot har en oerhörd betydelse för svensk försvarsförmåga. Det är bra ur alla aspekter, säger försvarsministern.

Hultqvist känner uppenbarligen till möjligheterna att koppla samman systemen över nationsgränserna.

– Det som den amerikanske generalen säger i DN är helt sant. Att det går att genomföra den typen av samordning är fakta, säger Peter Hultqvist. Men han vill inte bli mer konkret än så:

– Jag kan inte uttala mig om några avtal eller någonting i den frågan. Det är av sekretesskäl. Just nu representerar jag en övergångsregering så framtidsbedömningar kan jag inte heller uttala mig om, säger Peter Hultqvist.

Samtidigt tillägger ministern att riksdagens försvarsbeslut från december 2020 innebär fortsatt och utökad samverkan med bland annat Nato och USA. Läs artikel