PM Nilsson: Låt Telia bygga den arktiska kabeln mellan EU och Asien, di.se

Sverige och särskilt Stockholm är ett sällsynt väl uppkopplat ställe. Vi har snabba förbindelser till hela världen och väsentliga delar av världens internettrafik passerar Sverige. Orsaken är att det gamla Televerket och det nya Telia lagt telekablar och fiberkablar kors och tvärs över Östersjön och är medinvesterare i viktiga Atlantkablar…

Finland planerar nu ett liknande projekt, Arctic Connect, eller Northeast Passage, som ska koppla samma Europa och Asien…

De finska planerna är att bygga en fiberkabel upp till Kirkenes i Norge, utmed Rysslands norra kust, genom Berings sund för att koppla samman Europa, Ryssland, Japan och Kina. Den blir en fortsättning på en fiberkabel i Östersjön som blev färdig 2016, C-Lion1, och som förbinder Tyskland med Finland…

Den tidigare statsministern Paavo Lipponen har fått till uppgift att göra en förstudie och sondera intresset. Den lämnades in strax före jul till den finska regeringen. I december träffades också den finske statsministern Juha Sipilä och Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedev i Uleåborg för att diskutera den arktiska kabeln, och Nord Streams hyra av Hangö.

Inför rapporten har Lipponen besökt alla viktiga huvudstäder i väst, (utom Stockholm) samt Moskva, Tokyo och Peking. Han har också haft möten med de stora telekommunikationsföretagen. Alla uttrycker intresse, en viss tvekan inför att göra det med Ryssland, och att projektet måste vara öppet och drivas av kommersiella intressen.

Att han har undvikit Stockholm kan ha sina skäl. Sverige kan anse sig förlora sin relativa starka position på nätet. Sverige har också dåliga relationer med Ryssland och kan vara svår att ha som partner eftersom projektet kräver samarbete med Moskva. Läs artikel