Sommarrepris: Plikt att försvara Sveriges territorium och medborgare, Jan Wickbom

Vi återpublicerar här en artikel för sommarläsning (Utgivarna)

Jag påstår att 1990-talets svenska säkerhets- och försvarspolitik var rent kriminell och att vi det därpå följande decenniet uppförde oss infantilt (jag tänker på mina barnbarn, sittande på golvet i barnkammaren, skrikande för att de inte har några leksaker och att de därför nödvändigtvis vill iväg till dagis för att busa). Då konstaterar jag att vi deltagit i en destruktion av Sveriges försvar, som varit både kriminell och barnslig. Men de då agerande behöver fördenskull varken vara förbrytare eller dumma. Tvärt om kan de ha varit pålästa idealister. Läs artikeln.