Platt fall för regeringens redogörelse, vasabladet.fi

Hopplöst förlegad. Det är omdömet om regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse från juni…

Utrikesutskottets bedömning av säkerhetsläget är delvis mer måttfull än regeringens. Enligt regeringens redogörelse har det skärpta säkerhetsläget i Östersjöområdet och Europa omedelbara verkningar även för Finland och att användningen av militära maktmedel mot Finland inte kan uteslutas.

Utrikesutskottets bedömning är att det i Östersjöområdet inte finns några sådana konflikter som bara förekommer här och som skulle kunna leda till användning av maktmedel. Sannolikheten att Finland blir anfallet är enligt utskottet fortfarande mycket liten. Finland bör ändå vara beredd på påtryckningar och icke-militära försök att påverka…

Vice ordföranden för utskottet, Pertti Salolainen (Saml) säger att betänkandet inte innehåller något nytt om Natolinjen.

– Det väsentliga stället, där den definieras, är exakt samma som den i regeringsprogrammet, säger Salolainen…

Det är viktigt att Finland har ett stabilt bilateralt förhållande till Ryssland, anser utskottet precis som regeringen. EU:s gemensamma Rysslandsstrategi utgör grunden till förhållandet. Läs artikel