Peter Wolodarski: ”Här är de obekväma sanningarna Löfven borde ta upp”, dn.se

I dag invigningstalar Stefan Löfven vid Folk och försvars årliga konferens i Sälen. Nedan följer ett förslag till vad han borde säga.

…För det första – vi har inte tid att prata om att det saknas pengar till redan fattade försvarsbeslut. I vårbudgeten korrigerar vi alla sådana misstag, så att försvaret kan öva, införskaffa materiel och fylla sina vakanser. Jag skäms över att det blivit så här.

För det andra – vi bjuder in till nya blocköverskridande samtal. Vänsterpartiet ingår ej. Inte heller Sverigedemokraterna, eftersom delar av partiet har tvivelaktiga kopplingar till Putins regim och därmed är att betrakta som en säkerhetsrisk.

Sverige behöver inom några år avsätta 2 procent av BNP till försvaret. Det är ungefär en fördubbling mot dagens nivå, och samma målsättning som våra grannländer i EU och Nato redan uppnått eller nu strävar mot. Läs artikel