Peter Hultqvist talade på försvarsministermöte i FN, regeringen.se

[…] För Sverige är det av stor betydelse att FN och det multilaterala systemet ska vara starkt. Sedan 1948-talet har över 70 000 svenskar gjort FN-tjänst runt om i världen. För närvarande bidrar Sverige till FN:s fredsinsats i Mali (Minusma). Sverige är även med att utveckla FN:s fredsfrämjande verksamhet, exempelvis genom att bidra med experter i framtagandet av handböcker och utbildare för att höja förmågan hos andra truppdeltagande FN-länder i de fredsfrämjande operationerna.

Genom FN bidrar Sverige också till att förebygga konflikter, stödja fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, och verka för nedrustning och ickespridning av massförstörelsevapen.

– Vi lever i en värld med ökande osäkerhet, där institutioner och relationer vi tidigare ansett vara stabila nu är under ökande press. För Sverige är respekten för internationell rätt grundläggande. Tillsammans måste vi stå upp mot överträdelser av FN-stadgan och arbeta för fred och säkerhet, sa Peter Hultqvist i sitt tal i generalförsamlingen. Läs referatet