Peter Hultqvist medverkade på FN-möte om fredsbevarande insatser, regeringen.se

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog tillsammans med kolleger från flera länder i UN Peacekeeping Defence Ministerial i London den 7-8 september. Mötet var fokuserat på att höja kvaliteten på FN-insatser bland annat genom ökat kvinnligt deltagande i fredsbevarande på alla nivåer och integrering av genderperspektiv…

Försvarsministern underströk i sitt anförande vikten av att de soldater som deltar i fredsbevarande insatser är väl utbildade och utrustade för uppdraget de ska genomföra. För att uppnå bästa resultat i ett insatsområde är dessa delar a och o. Under mötet delgav Försvarsministern svenska erfarenheter från insatsverksamheten och lyfte bland annat fram vikten av kvinnors roll för att uppnå ökad effekt i insatsområdet. Läs pressmeddelande