Pentagon pressar svenska försvaret till mer pengar, svd.se

Trumpadministrationen ser det som självklart att Sverige ökar den militära förmågan. Så löd budskapet när svenska politiker i försvarsberedningen träffade företrädare för försvarshögkvarteret Pentagon och amerikanska UD i Washington. Därmed ökar pressen inför slutrapporten i maj. […]

I Washington fick de svenska försvarspolitikerna höra att det skett en förflyttning i den amerikanska synen på framtida konflikter. När Kina flyttar fram positionerna kan USA komma att prioritera Asien framför Europa. […]

USA utgår från att ”alla ska satsa mer på att bygga militär förmåga”. Med amerikanska ögon är det en självklarhet att Sverige också gör det. Trumpadministrationens ståndpunkt innebär en tilltagande press på försvarsberedningen inför slutrapporten. Liknande argument har också framförts av amerikanska företrädare i Stockholm. […]

En annan svår stötesten i svensk-amerikanska relationer är utrikesminister Margot Wallströms (S) planer på att skriva under FN-konventionen om en kärnvapen fri värld.

Både USA och Nato har motsatt sig det redan från början. Budskapet i Washington var, nu som tidigare, att USA inte accepterar ett svenskt undertecknande och att det kommer att påverka försvarssamarbetet mellan länderna negativt. Läs artikel