Pengene må styres til den spisse enden, folkebladet.no

Torbjørn Folkestad

NATO-øvelse i sør Norge nå, den største NATO-øvelse noen sinne, 40.000 soldater. De skal trene på å «gjenerobre okkupert område», sier de på nyhetene. Og regjeringen skal nå vise at de tar «forsvar og sikkerhet på alvor».

Samtidig viser dette den trusselen vi har i verden i dag. I de siste årene har Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret så godt som nedlagt på NATOs nordflanke. Troms og Finnmark er praktisk talt oppgitt. […]

Denne strategien ser mer og mer åpenbar ut. En liten styrke fremskutt i Porsanger, sammen med et desimert HV, skal der drive «oppholdene strid», ser det ut til. Dette vil i så fall bli en blodig og kortvarig strid, og uten helikopter vil de stridende styrker hverken få «replacement» av soldater, forsyninger eller evakuering av døde og sårede.

Dette pågår mens styrkeoppbyggingen pågår for fullt i sør. De «fast stasjonerte» F35 på Evenes, vil bli forsterket fra Ørlandet, oppgave; Å bombe fienden på okkupert område, og forsvare fremskutt base sammen med luftvern, og de styrker som er stasjonert i indre Troms.[…]

Vi må straks styrke Forsvaret, og gjeninnføre verneplikten, slik alle norske menn og kvinner får lære å forsvare kongeriket om det skulle trenges! Det har de både rett og plikt til. Vi må opp på to prosent av brutte nasjonalprodukt til forsvar, og da må pengene styres til den «spisse enden» av Forsvaret! Läs artikel