Patriot kostsam affär för skattebetalarna, di.se

[…] Det korträckviddiga luftvärn som Sverige anskafffat, Robot 98, kommer behövas för att skydda Patriotenheterna. […] Sverige har 16 eldenheter Robot 98. Nästan alla behövs för att skydda de Patriotenheter vi nu köper. Frågan är om politikern förstått att det uppstår ett val mellan att gruppera Patriot oskyddat bakifrån och att lämna andra delar av armén och städer utan luftvärn. (Di.se 3 augusti)