Partierna måste tala klarspråk om försvaret i valrörelsen, dn.se

Peter Hultqvist pryder just nu Socialdemokraternas valaffischer runt om i landet. Det är inte så konstigt – försvarsministern tillhör partiets populäraste företrädare. Lite märkligare är att budskapet som basuneras ut inte har något att göra med hans politikområde: Hultqvist försäkrar väljarna att S kan sköta pensionerna – inte försvaret.

Moderaterna, i sin tur, pratargärna om att staten ska upprätthålla sin del av samhällskontraktet. Men säger mycket lite om vad som är dess absoluta kärnuppgift: skyddet mot yttre hot. […]

Det är också lätt att få intrycket av att så är fallet. Försvarsbeslutet 2015 var det första på decennier som gav höjda anslag. Riksdagen har sedan dess skjutit till ytterligare pengar. Soldater har placerats på Gotland igen. Värnplikten är dessutom återinstiftad, om än i mycket begränsad form.

Men som DN:s granskning (20/8) visar är det svårt att betrakta vår beredskap som god. Förra året uppgick Sveriges försvarsutgifter endast till 1 procent av bnp, vilket är den lägsta siffran i modern tid och långt under de 2,6 procent som gällde under kalla krigets sista år. […]

Försvarsberedningen – som ska lämna sin rapport inför nästa försvarsbeslut senast våren 2019 – är så klart viktig för att skapa en samsyn. Men väljarna förtjänar att få veta mer om hur partierna ser på vår oroliga omvärld och vilka resurser de är villiga avsätta för att göra oss trygga i den. Läs ledaren