Övningen Northern Coasts 18 ordnas i Finland 25.10 – 8.11.2018, merivoimat.fi

Finska marinen leder övningen Northern Coasts (NOCO18), som ordnas i Finland under tiden 25.10 – 8.11.2018. I övningen deltar ca 4000 personer och tiotals ytfartyg och luftfarkoster.

Målsättningen för övningen är att öva gemensamma marina och internationella operationer på enhets- och stabsnivå inom sjökrigföringens alla delområden samt att utveckla de multinationella truppernas interoperabilitet i synnerhet vid operationer i kustförhållanden.

För finländarna innebär den internationella övningen en utmärkt möjlighet att öva med större trupphelheter och prestationsförmågor i hemlandet och dess närhet. NOCO18 möjliggör även övningsverksamhet i enlighet med försvarsmaktens uppgifter bl.a. i fråga om att ta emot och lämna internationellt bistånd samt arrangemang gällande värdlandsstöd. Läs pressmeddelande