Övning Robust – ett oannonserat verklighetstest i stor skala, forsvarsmakten.se

Gediget planerad i över ett år, men ändå hemlig för 99 procent av de ingående förbandens personal – övning Robust satte beredskapsrutiner och regelverk på hårda prov under vecka 20.[…]

Att utan förvarning kunna höja skyddet av Ronneby garnison och därmed F 17 är väsentligt. Den så strategiskt viktiga flygflottiljen utgör en bärande del i det svenska försvaret. Vårt lands huvudsakliga incidentberedskap – det vill säga möjligheten att omedelbart och dygnet runt skicka upp stridsflygplan för att möta hot – utgår från F 17, och även om det idag finns en utvecklad förmåga att operera från flottiljens sidobaser, civila flygplatser och en ansenlig mängd vägsträckor, så påverkar ett sabotage mot huvudbasen i väsentlig grad Sveriges totala försvar. Läs pressmeddelande