Övning i Skåne under april, Försvarsmakten

SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET (P 7). Försvarsmakten övar i Skåne under vecka 16 2016-04-21–04-24.

Under veckoslutet kommer en militär övning att genomföras i delar av Skåne. Övningen representerar ett moment i en övningsserie som kommer att genomföras under 2016, och är en del av Försvarsmaktens långsiktiga arbete i uppbyggnaden av det nationella försvaret.

Övningen innefattar denna gången ca 1 500 soldater från Södra skånska regementet i Revingehed, som behöver samträna sina olika funktioner och stridstekniker i ett lite större sammanhang och ytor. Läs artikel