Övervakade övervakare, sydin.fi

Vi kan inte utgå från att myndigheter alltid är goda. Det är en självklarhet, som får extra tyngd av att det är minister Christoffer Taxell som uttalar sig så här, i en stor intervju i Hufvudstadsbladet (4.2).

Han intervjuas med anledning av sin förestående 70-årsdag, och får frågan om de kommande nya spaningslagarna. De ska i korthet göra det möjligt för försvarsmakten och polis att idka signalspaning via internet och telefontrafik när den nationella säkerheten är hotad.
De här lagarna handlar om så stort ingrepp att grundlagens tionde paragraf om ”brev- och telefonhemligheten samt hemlighet i fråga om andra förtroliga meddelanden är okränkbar” måste ändras. För att ändra grundlagen i brådskande ordning krävs fem sjättedelars majoritet i riksdagen. Annars kan lagen godkännas först efter riksdagsvalet 2019.
Djävulen sitter i detaljerna, hur genomförs spaningen i datanätverken rent tekniskt och vad avses med nationella säkerheten, säger De grönas rikdagsledamot Jyrki Kasvi. Han har varnat för risken att innebörden och tolkningar ändras i takt med de politiska konjunkturerna.

– Om till exempel ett radikalgrönt parti skulle vinna valet och få absolut majoritet och får för sig att köttätande är en fara för den nationella säkerheten så kan vi inte börja bussa Skyddspolisen på köttsmugglare, sade Kasvi till Svenska Yle i en intervju i fjol våras då regeringen meddelade att man vill driva igenom lagpaketet i brådskande ordning. Läs artikel