”Överge inte FN – trots alla misslyckanden”, dn.se

Lars Drake och Anders Romelsjö i nätverket Folk och Fred.

FN, som på lördag firar 75 år, har genomgått flera kriser och flera gånger misslyckats med att hindra konflikter och krig. Dessa misslyckanden får inte leda till att vi överger FN. Det finns ingen annan internationell organisation med samma kapacitet för dialog mellan världens länder. […]

En viktig del av FN-stadgan är att den förbjuder länder att använda våld eller hot om våld mot andra länder. De undantag som ges är självförsvar och efter beslut i FN:s säkerhetsråd. Vi bör se allvarligt på brott mot denna lag.

Under perioden efter andra världskriget är det främst USA som brutit mot denna regel om våldsförbud mellan länder som krigen i Vietnam, Laos, Kambodja, Afghanistan, Irakkriget, Libyen och Syrien. USA är inte ensam förövare, men det landet är i en klass för sig.

Sanktioner används numera mer än tidigare för att tvinga länder till underkastelse. Sanktioner som inte beslutats av FN är en form av aggressiv handling från ett land till ett annat som saknar juridisk grund i FN-stadgan. USA och EU har beslutat om sanktioner mot ett flertal länder utan stöd i FN. Läs artikel